CERT_GBP: certyfikat badania typu WE -głowice typ GBP/płytki typ WNP

CERT_GBK: certyfikat badania typu WE -głowice typ GBK/płytki typ WNP

CERT_GBS: certyfikat badania typu WE -głowice typ GBS/płytki typ WNS

CERT_GBS_M: certyfikat badania typu WE ?miniaturowe głowice typ GBS-M/miniaturowe płytki typ WNS-M

CERT_D_2014_68_UE: certyfikat zatwierdzenia systemu jakości zgodnie z wymaganiami określonymi w module D Dyrektywy 2014/68/UE

CERT_D_97_23_WE: certyfikat zatwierdzenia systemu jakości zgodnie z wymaganiami określonymi w module D Dyrektywy 97/23/WE