Jak zamawiać/dobór płytek bezpieczeńśtwa

 • jeśli używano już płytek bezpieczeństwa naszej produkcji i potrzebna jest płytka o takich samych parametrach (takie samo nadciśnienie niszczące/temperatura robocza/wymiary), należy podać:
  -numer serii poprzednio używanych płytek naszej produkcji [*1]
  -ilość sztuk
 • jeśli jest to płytka zamawiana po raz pierwszy, należy podać:
  -wymagane nadciśnienie niszczące płytki
  -wymagana średnica nominalna DN płytki
  -temperatura w jakiej ma nastąpić otwarcie płytki (temp. robocza)
  -czy na płytkę będzie działać próżnia
  -medium
  -ciśnienie nominalne PN kołnierzy w miejscu montażu płytki
  -typ przylgi kołnierzy w miejscu montażu płytki
  -ilość sztuk (płytki/obudowy)
 • oferujemy też możliwość doboru płytki o odpowiednim rozmiarze, tj. ustalenie optymalnego rozmiaru płytki na podstawie wymaganej przepustowości. W tym przypadku należy podać:
  -wymagane nadciśnienie niszczące płytki
  -temperatura w jakiej ma nastąpić otwarcie płytki (temp. robocza)
  -medium
  -wymagana przepustowość (przepływ) płytki

*1 – numer serii płytek znajduje się na przywieszce płytki lub na świadectwie odbioru/deklaracji zgodności dołączonej do każdej partii wysłanych płytek